Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Opłaty

Cennik opłat za egzaminy:


Od dnia 19 stycznia 2013 r. uległy zmianie ceny za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Aktualne ceny :

L.p.

Kategoria

Teoria (T)
[zł]

Praktyka(P)
[zł]

(T+P)
[zł]

1. AM, B 30,00 140,00 170,00
2. A1, A2, A 30,00 180,00 210,00
3. B1, C1, D1, T, 30,00 170,00 200,00
4. B (96) - 170,00 -
5. C, D 30,00 200,00 230,00
6. B+E - 200,00 -
7.

C1+E, C+E, D1+E, D+E

- 245,00 -

Informujemy o możliwości dokonania płatności kartą w Dziale Obsługi Klienta bezpośredenio przy zapisie na egzamin.

Płatność kartą podlega dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 2 PLN.

 

INFORMACJA

 ZGODNIE Z § 3A. PUNKT 1 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 R.

 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO 

  POBRANA OPŁATA ZA EGZAMIN

 PODLEGA ZWROTOWI NA WNIOSEK OSOBY EGZAMINOWANEJ

 WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA

 

 W oparciu o Kodeks Cywilny oraz opinię radcy prawnego niewykorzystana wpłata za egzaminy po 2 latach  ulega przedawnieniu.

 

Zgodnie z §11 punkt 4-6

ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach

 

Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować
w formie pisemnej ośrodek egzaminowania

(osobiście złoży wniosek rezygnacji w BOK WORD lub poprzez wiadomość  e-mail - potwierdzoną zwrotną wiadomością),

że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

 

 


W przypadkach losowych nie później niż na dzień przed planowanym egzaminem państwowym,

po uzyskaniu zgody dyrektora ośrodka egzaminowania,

również istnieje możliwość rezygnacji z terminu egzaminu.

 Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

 

 

 

 

W przypadku gdy osoba egzaminowana mając wyznaczony termin egzaminu teoretyczno-praktycznego nie uzyska wyniku pozytywnego z części teoretycznej opłata pobrana za część praktyczną podlega automatycznemu zaliczeniu przez system teleinformatyczny na poczet kolejnego egzaminu lub zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa Klienta

 Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 17:00
Sobota:
8:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

lub

70 1240 2568 1111 0010 9675 9258

Bank Polska Kasa Opieki

 

Wpłaty za szkolenia, jazdy próbne, plac manewrowy

i inne:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 lub

56 1240 2568 1111 0010 9675 8831

Bank Polska Kasa Opieki

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

    ZAPISY ONLINE

    infocar