Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Kwalifikacja wstępna i przyśpieszona

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu  prowadzi szkolenia kierowców, którzy w celu wykonywania zawodu kierowcy zobowiązani są ukończyć szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej zgodnie z art. 39a ust. 1, pkt 1-6 ustawy z dnia 06 listopada 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)

  •  Szkolenie skierowane jest do kierowców posiadający prawa jazdy kategorii:

 C1, C1+E, C, C+E uzyskane po 10.09.2009r. i /lub D1, D1+E, D, D+E uzyskane po 10.09.2008r.,

 a)      Kwalifikacja wstępna to 260 godzin teorii i 20 godzin zajęć praktycznych, z czego 4 w warunkach specjalnych i dotyczy kierowcy, który ukończył 18 lat i prowadzi pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E

 b)      Kwalifikacja wstępna przyśpieszona to 130 godzin teorii i 10 godzin zajęć praktycznych, z czego 2 w warunkach specjalnych i dotyczy kierowcy, który ukończył 21 lat i prowadzi pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii Club C+E.

 c)       Kwalifikacja wstępna to 260 godzin teorii i 20 godzin zajęć praktycznych, z czego 4 w warunkach specjalnych i dotyczy kierowcy, który ukończył 21 lat i prowadzi pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E

 d)   Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje 130 godzin teorii i 10 godzin zajęć praktycznych, z czego 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych i dotyczy kierowcy, który ukończył 23 lata i prowadzi pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E

 Zajęcia teoretyczne

 Tradycyjna forma zajęć w postaci wykładów zastąpiona została ćwiczeniami pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia - prowadzonymi w sali ośrodka szkolenia. Zgodnie z § 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314) jest to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia zajęć teoretycznych. Taka forma organizacji zajęć daje możliwość elastycznego dopasowania czasu szkolenia do dyspozycyjności osoby szkolonej jak również terminu rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia, ponieważ zajęcia odbywają się tokiem indywidualnym co sprawia, że osoby uczące się szybciej mogą ukończyć kurs w krótszym czasie.

 Zajęcia praktyczne

 Zajęcia praktyczne z jazdy odbywają się w ruchu drogowym w mieście Przemyśl a w warunkach specjalnych odbywają się  w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Opolu.

 Wydawanie zaświadczeń

 Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej  zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu przed trzyosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

 Uczestnikowi szkolenia, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu, Urząd Wojewódzki wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wymagane dokumenty

 Osoba przystępująca do kursu składa przed jego rozpoczęciem:

 a)      formularz zgłoszeniowy:

 b)      aktualny dokument prawa jazdy;

 c)       orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

 d)      dowód uiszczenia opłaty za kurs.

 Zapisu na kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie lub przesłanie go do:

 a)      Działu Szkoleń i Brd przy ul. Topolowej 7 w Przemyślu,

 b)      faxem: 16-675-06-58,

 c)       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Koszt szkolenia jednego Uczestnika wynosi:

 2400,00 zł (kwalifikacja wstępna przyśpieszona)

 5500,00 zł (kwalifikacja wstępna).

 Opłat należy dokonać przelewem bankowym na konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym

 Numeru rachunku bankowego:           

    13 8642 1155 2015 1501 6814 0001

 Tytuł przelewu : kwalifikacja wstępna

 Szczegółowe informacje można uzyskać :

 a)      w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu ul. Topolowa 7 pok. 32

 b)      pod numerem telefony (16) 675-06-58 wew. 27

 Do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy

 

 

Obsługa Klienta

 Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 17:00
Sobota:
8:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

lub

70 1240 2568 1111 0010 9675 9258

Bank Polska Kasa Opieki

 

Wpłaty za szkolenia, jazdy próbne, plac manewrowy

i inne:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 lub

56 1240 2568 1111 0010 9675 8831

Bank Polska Kasa Opieki

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

    ZAPISY ONLINE

    infocar