Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Częste pytania - FAQ

Częste pytania związane z egzaminami:


Jakie dokumenty są wymagane aby wyznaczyć egzamin ?

1.Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
2. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.
3. Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz dokumentu tożsamości.


Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo.

Trzy razy nie zdałem egzaminu. Co dalej?

Obecnie nie ma wymogu odbywania szkolenia dodatkowego !

Do 19 stycznia 2013 roku po trzykrotnym niezdaniu egzaminu wymagane było odbycie szkolenia dodatkowego w OSK.

Jakie dokumenty są potrzebne na egzaminie?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy (teoretycznego lub praktycznego) jest posiadanie przez osobę egzaminowaną dokumentu potwierdzającego tożsamość (jednego z poniższych) :

 • dowodu osobistego,
 • karty pobytu,
 • paszportu.

Legitymacja szkolna, studencka itp. nie są dokumentami tożsamości.

Nie mogę przyjść na wyznaczony termin egzamin?

W przypadku niezgłoszenia się na egzamin osoba uiszcza 100% opłaty za kolejny egzamin i może wyznaczyć kolejny termin.

Aby uniknąć takiej sytuacji można w terminie najpóźniej dwóch dni przed planowanym egzaminem złożyć pismo o wykreślenie z terminu egzaminu. W takiej sytuacji opłata podlega zwrotowi.

EndFAQ


Częste pytania związane z kursami i szkoleniami:


Gdzie mogę dowiedzieć się ile mam na koncie punktów karnych?

Wystarczy udać się z dowodem osobistym na komendę najbliższej policji powiatowej i poprosić o udzielenie informacji o liczbie punktów karnych.

Co to jest KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA i kogo dotyczy?

Kurs zawierający 65 godzin teorii i 5 godzin praktyki zakończony egzaminami wewnętrznym i praktycznym. Dotyczy kierowców, którzy ukończyli kwalifikację wstępną na kat. C i chcą uzyskać uprawnienia do przewozu osób, lub kierowców którzy ukończyli kwalifikację wstępną na kat. D i chcą uzyskać uprawnienia do przewozu rzeczy.

Co to jest KWALIFIKACJA WSTĘPNA Przyspieszona i kogo dotyczy?
Kurs zawierający 130 godzin teorii i 10 godzin praktyki zakończony egzaminem państwowym. Dotyczy kierowców z prawem jazdy kat. D wydanym po 10-09-2008r którzy ukończyli 23 rok życia, oraz kierowców z prawem jazdy kat. C wydanym po 10-09-2009r którzy ukończyli 21 rok życia.
Kto musi ukończyć kurs dla kierowców zawodowych?
Każdy, kto chce pracować w zawodzie kierowcy autobusu lub ciężarówki o DMC powyżej 3,5t. Rodzaj kursu, który należy ukończyć jest zależny od daty wydania prawa jazdy (patrz pytania o kwalifikacje wstępną i uzupełniającą oraz kursy okresowe).
Kiedy odbywają się zajęcia?

Kursy dla kierowców zawodowych prowadzone są w naszym ośrodku w zależności od potrzeb codziennie za wyjątkiem świąt w godzinach porannych lub popołudniowych, co umożliwia każdemu szkolonemu wybierać dogodne dla siebie terminy zajęć.

Jakie dokumenty są potrzebne przy zapisie na kurs?
 • prawo jazdy
 • w przypadku kwalifikacji wstępnej (wstępnej przyśpieszonej) zaświadczenie o zdanym egzaminie.
Kiedy i gdzie mogę się zapisać na kurs?

Zapisy pokoju 32 lub w Sekretariacie WORD ul. Topolowa 7
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego są różne rodzaje kursów?

Rodzaj kursu do jakiego należy przystąpić jest zależny od:

 • daty wydania prawa jazdy
 • ukończenia wcześniej innych kursów np. kwalifikacja wstępna C.
Czy kurs kończy się egzaminem?

Tak, kwalifikacje wstępna i uzupełniająca kończą się egzaminami wewnętrznym i państwowym. Kurs okresowy kończy się egzaminem wewnętrznym.

Skończyłem kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe co dalej?

Po ukończeniu kursu kierowca składa w wydziale komunikacji:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • zaświadczenie lekarskie (lekarz uprawniony do badań kierowców)
 • wynik badania psychologicznego.

Nastąpi wymiana prawa jazdy. Uwaga badania lekarskie i psychologiczne:
do 60 roku życia, co 5 lat
po 60 roku życia, co 30 miesięcy.

EndFAQ

Obsługa Klienta

 Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 17:00
Sobota:
8:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

lub

70 1240 2568 1111 0010 9675 9258

Bank Polska Kasa Opieki

 

Wpłaty za szkolenia, jazdy próbne, plac manewrowy

i inne:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 lub

56 1240 2568 1111 0010 9675 8831

Bank Polska Kasa Opieki

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

  ZAPISY ONLINE

  infocar