Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Aktualności BRD

Działalność na rzecz poprawy BRD w I kwartale 2012

Przez trzy dni pierwszego wiosennego weekendu na polskich drogach w 245 wypadkach zginęły 34 osoby a 308 zostało rannych. Powodem wielu wypadków drogowych na wiosnę jest zła ocena zagrożeń - ostrzegają specjaliści.

Pierwszy weekend z wiosenną pogodą był szczególnie tragiczny dla motocyklistów. Aż 9 użytkowników tych jednośladów zginęło w wypadkach. Wciąż po polskich drogach jeździ wielu nietrzeźwych kierujących. Tylko w ciągu jednego weekendu  policjanci zatrzymali 1428 osób kierujących pod wpływem alkoholu. (dane za IAR)

Jak pokazują statystyki bilans roku 2012 może być jeszcze tragiczniejszy niż w roku 2011.

Wiosna, piękna pogoda i dobre warunki atmosferyczne powodują, że na drogach pojawiają się motocykliści, motorowerzyści i rowerzyści. Jednakże po zimie niektóre drogi nie zostały jeszcze dostatecznie oczyszczone, zalega na nich żwir, piasek co powoduje że przyczepność opon do nawierzchni jezdni jest słaba. Dlatego już na początku sezonu apelujemy do wszystkich kierujących jednośladami o rozwagę, rozsądek i stosowania się do ograniczeń prędkości.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu  jak co roku zabiega o ograniczenie zagrożeń na polskich szosach i ulicach a także kładzie nacisk na profilaktykę już od najmłodszych lat. Społeczny sens działalności na rzecz BRD wynika z ogromnych strat moralnych oraz materialnych, jakie nieprzerwanie dzień w dzień ponosimy na polskich szosach i ulicach.


Bezpieczne Ferie 2012

Jak co roku, w okresie zimowych ferii Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu współorganizował wypoczynek dla dzieci pozostających na półkoloniach w placówkach wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podczas tegorocznych ferii w okresie 30 stycznia – 10 lutego 2012, wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, WORD Przemyśl przeprowadził szereg spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Programem zostały objęte Szkoły Podstawowe Nr 8, 11, 14, 15 a także Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu.

 

Podczas zajęć z młodzieżą przedstawiciele KMP Przemyśl wraz z pracownikami WORD Przemyśl, przekazywali młodzieży informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielali wskazówek odnośnie bezpiecznego zachowywania się w domu, w szkole i na drodze. Część uczestników miała również możliwość zwiedzania

Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Akcja profilaktyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i opiekunów kolonii. Ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ufundował dla uczestników półkolonii drobne upominki, słodycze a także opaski odblaskowe.

Samochodem w dorosłe życie

W dniu 2.03.2012 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem II edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem : "Samochodem w dorosłe życie". Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.
Patronat nad konkursem sprawował: Pan Ryszard Kulej - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu. Wzięło w nim udział 41 uczniów z klas branży mechanicznej. Podczas konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test (60 pytań) składający się z zadań zamkniętych. Na finał konkursu, który odbył się tego samego dnia przybyli: Ryszard Kulej - Dyrektor WORD Przemyśl i  Wojciech Sosnowski - st. ref. ds. BRD w WORD Przemyśl.
 
Komisja konkursowa w składzie:  Halina Cygan - dyrektor szkoły,  Marcin Kałamucki - kierownik szkolenia praktycznego, Anna Fara - nauczyciel przepisów ruchu drogowego, Władysław Galej - nauczyciel nauki jazdy, Jan Małachowski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dokonała oceny wszystkich prac i wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia:

I MIEJSCE - Tomasz Lech kl. 2TPS
II MIEJSCE - Grzegorz Hus - kl. 4TPS
III MIEJSCE - Kamil Bogusz - kl. 3TPS

 
Nagrody laureatom wręczyli: Ryszard Kulej - Dyrektor WORD oraz Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły. Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu. Na podsumowanie konkursu odbyło się krótkie wystąpienie Dyrektora WORD Ryszarda Kuleja oraz Wojciecha Sosnowskiego, który przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i planowanych zmian w prawie o ruchu drogowym.

Poprawa infrastruktury drogowej

W związku z pilną koniecznością wykonania przystanków na terenie Gminy Przemyśl w miejscowościach Wapowce, Ostrów i Krówniki WORD Przemyśl w porozumieniu z Wójtem Gminy Przemyśl - Witoldem Kowalskim podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród osób korzystających ze środków komunikacji publicznej.
W przypadku przystanku w miejscowości Krówniki budowa przystanku związana jest z przeniesieniem miejsca wsiadania  i wysiadania dzieci szkolnych. Dotychczasowy przystanek mieści się w obrębie ruchliwego skrzyżowania. Szczególna troska o dzieci dojeżdżające z miejscowości Łuczyce i Krówniki, czy też z Przemyśla nakazuje przeniesienie miejsca wsiadania i wysiadania w pobliżu szkoły. W przypadku zaś przystanków w Wapowcach i Ostrowie są one położone w ciągu dopiero wyremontowanej drogi wojewódzkiej. Kierowcy rzadko stosują się do przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza jeśli idzie o zachowanie właściwej prędkości w obrębie miejscowości.
W związku z powyższym WORD Przemyśl sfinansował zakup materiałów budowlanych (profile, cement, emalie itp) na ww. cel.

Szkolenia dla kierowców

W 2012 roku WORD Przemyśl zorganizował szkolenia z zakresu:

 • Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Szkolenie z zakresu kierowania ruchem
 • Wózki jezdniowe z wymianą butli gazowej
 • Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
 • Kwalifikacja wstępna
 • Kwalifikacja okresowa
 • Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Na ww.  kursach przekazywano m.in. informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Polski i województwa podkarpackiego w roku 2011. Zakres informacji obejmował ilość wypadków, przyczyny i ich skutki, grupy sprawców, miejsca występowania oraz stan nietrzeźwości uczestników ruchu.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W ramach współpracy z OHP Przemyśl w okresie 13.03 - 22.03.2012r. WORD Przemyśl zorganizował bezpłatny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów OHP.
Celem szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania podstawowej pierwszej pomocy przez świadków nagłego zdarzenia.
Program kursu obejmował wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa drogowego, postępowania w wypadku zagrożeń, podstawy reanimacji, postępowanie w obrażeniach ciała, zasady postępowania w wypadkach drogowych, zabezpieczenia miejsca wypadku, współdziałanie ze służbami ratowniczymi, funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, obowiązujących przepisów prawnych. Zajęcia były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcją szkolenia PZM oraz wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.
Zajęcia odbywały się w budynku CKU przy ul. Wilana - wzięło w nich udział 47 osób, którym po zaliczonym egzaminie zostały wydane certyfikaty. Kurs prowadzony był przez instruktora ratownictwa drogowego PZM - Wojciecha Sosnowskiego.

Ulotki informacyjne

W związku z prowadzeniem przez WORD Przemyśl szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy figurują w ewidencji prowadzonej przez Policję podjęliśmy akcję propagującą ww działalność, wśród kierowców.
 
3.000 ulotek mających na celu zachęcenie kierowców do redukcji punktów karnych zostało rozprowadzonych po firmach działających na terenie powiatu przemyskiego.

Pozostała działalność

Na potrzeby kursów i szkoleń organizowanych przez WORD została opracowana prezentacja multimedialna dotycząca stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Podejmując działania dla popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie na drodze, w szczególności najmłodszych uczestników, które stanowią dzieci szkół podstawowych – nawiązaliśmy współpracę z szeregiem firm, instytucji, placówek w celu propagowania idei BRD w szkołach

Podjęto przygotowania do organizacji eliminacji miejskich i powiatowych Młodzieżowych Turniejów BRD.

Sporządził:
W. Sosnowski

Obsługa Klienta

 

Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 15:30
Sobota:
7:30 - 15:30

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Wpłaty za szkolenia:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

  ZAPISY ONLINE

  infocar